Handlevogn Handlevogn

Klikk her for å få e-postnyhetsbrev med kornyheter fra oss.

Navn

Priser og rabatter

Prisene som er oppgitt på våre nettsider er ca.-priser, og justeringer kan forekomme på bakgrunn av prisendringer hos våre leverandører. Vi benytter forlagenes veiledende utsalgspriser når det gjelder norske utgivelser, og prisen for importutgaver er også basert på forlagenes utsalgspriser.

Alle priser er inkludert mva (moms). Porto etter Postens og Brings satser kommer i tillegg. Noter som hentes hos oss blir ikke belastet porto.

NB! Hvis du finner noter billigere hos en annen leverandør, tar vi gjerne utfordringen med å gi et like godt tilbud.

Medlemskor i Norges Korforbund får 15 % på noter utgitt av Norsk Musikforlag og Musikk-Husets Forlag, samt andre forlag hos oss (som Lyche Musikkforlag og en rekke andre mindre forlag). Ellers får Norges Korforbunds medlemskor 10 % rabatt på utgivelser fra øvrige utgivere, og på alle andre varer hos oss ved kjøp til koret. Rabattene forutsetter bestilling til koret i korantall, eventuelt supplering, samt at koret har gyldig og aktivt medlemskap hos Norges Korforbund. Rabatten gjelder ikke privatpersoner, selv om de skulle være medlem av ett eller flere medlemskor i Norges Korforbund. Eventuelle øvrige rabatter kan avtales ved bestilling. Rabatt trekkes fra på fakturaen.

Det er moms på noter, så momskompensasjon er viktig i arbeidet med å redusere korets noteutgifter. Kor som er tilsluttet Norges Korforbund kan søke om momskompensasjon hos forbundet, bl.a. på www.kor.no. Mer informasjon om ordningen finner du på Norges Korforbunds nettside om støtteordninger.

Se også spørsmålet Hva koster kornoter?Spørsmål og svar-siden vår.