Handlevogn Handlevogn

Klikk her for å få e-postnyhetsbrev med kornyheter fra oss.

Navn

Bøker

I tillegg til kornoter, selger vi også bøker om korrelaterte emner, bl.a. om sangteknikk og dirigering, men også om andre aktuelle emner. 

      


Vår database er i utgangspunktet for kornoter, men vi har lagt inn en rekke aktuelle bøker som omhandler ulike aspekter ved kormusikk, både på norsk og andre språk. Nye bøker blir lagt til fortløpende. (Bøkene vi sikter til her er teoribøker. Vi selger naturligvis også notesamlinger og notebøker – disse er lagt inn i databasen vår som noter.)

Klikk her for å se en oversikt over bøkene vi har lagt inn i vår database.

Du kan også finne dem ved å søke på genren "Korfaglig materiell og teori" på notesøkesiden.

For øvrige bøker, kan du gjerne kontakte oss slik at vi kan undersøke hvorvidt vi kan skaffe dem.