Handlevogn Handlevogn

Klikk her for å få e-postnyhetsbrev med kornyheter fra oss.

Navn

Spørsmål og svar

Hvorfor er det moms på de fleste noter, mens enkelte er momsfrie?

I Norge er det moms, eller merverdigavgift (mva.), på noter, men ikke på bøker.
Dette resulterer i at sangbøker og visebøker, for eksempel, er momsfrie (avgiftsfrie), mens ordinære noter er avgiftspliktige.

For norske utgivelser er det utgiveren, eller forlaget, som avgjør om utgivelsen skal defineres som en bok og dermed som avgiftsfri. Forlagene har definert en rekke notesamlinger som avgiftsfrie.

Når det gjelder utenlandske utgivelser er det importøren som tar denne avgjøreslen. Dette er uavhengig av avgiftsbestemmelser i opprinnelseslandet.

Andre land har andre avgiftsregler enn vi har i Norge. I England, for eksempel, er både bøker og noter momsfrie, og i Sverige er det 6% moms på både bøker og noter.