Handlevogn Handlevogn

Klikk her for å få e-postnyhetsbrev med kornyheter fra oss.

Navn

Spørsmål og svar

Kan dere anbefale andre baser på nettet?

Ja, det finnes noen baser på nettet som kan være nyttige.
• Norges Korforbund Hordaland har en kornotedatabase som er tilgjengelig på www.notearkivet.no. Pr desember 2012 inneholder basen over 7 800 titler. Notearkivet er også åpent for publikum i Komediebakken 9 i Bergen sentrum (klikk på adressen eller her for kart).

• For norsk musikk kan man prøve Nasjonalbibliotekets nettsider. De har to notedatabaser som de kaller Nornoter og Samnoter. Vi opplever Samnoter som den mest nyttige av disse to. Vi gjør oppmerksom på at disse basene ikke kun er for kormusikk.

• Den store databasen Musica er tilgjengelig på nettet. Den drives av IFCM (International Federation for Choral Music). Pr desember 2012 inneholder basen over 164 000 titler. Denne er mest nyttig innenfor klassisk/seriøs musikk.

• Det store, amerikanske forlaget Hal Leonard har et godt utvalg kornoter, spesielt innenfor populærmusikk.

• Det kjente og tradisjonsrike, svenske mannskoret Orphei Drängar, dirigert av Robert Sund, har opparbeidet et bibliotek over mannskornoter bygget på korets repertoar gjennom mer enn 150 år. En oversikt over innholdet i biblioteket, som de har kalt Subito!, er tilgjengelig på Internett. Det består av over 6 000 mannskortitler, og er visstnok verdens største notebibliotek for mannskor.