Handlevogn Handlevogn

Klikk her for å få e-postnyhetsbrev med kornyheter fra oss.

Navn

Spørsmål og svar

Hva koster kornoter?

Noter varierer i pris og er priset individuelt, så det er vanskelig å gi et generelt svar på hva en kornote koster.
Det er forlagene som setter de veiledende utsalgsprisene for deres egne utgivelser. Vi benytter disse når det gjelder norske utgivelser, og prisen for importutgaver er også basert på forlagenes utsalgspriser.

Forskjellige forlag har ulike måter å regne ut sine priser på, og vi merker at prisnivået generelt kan variere fra land til land. Det er flere grunner til dette, blant annet hvor mye moms det er på noter i det enkelte land. I Norge er det for eksempel 25% moms på noter, i Sverige 6%, mens i England er noter momsfrie. I Norge må man betale 25% moms på noter uansett hvor mye eller lite moms opprinnelseslandet opererer med.

Enkelte forlag justerer sine priser ofte, mens andre holder dem på samme nivå over lengre tid. Prisene på utenlandske noter kan også variere i forhold til valutaendringer og kronekursen, men vi foretar slike justeringer sjeldent, da vi ønsker mest mulig stabile utsalgspriser.

Prisene som er oppgitt på våre nettsider er ca.-priser, og justeringer kan forekomme på bakgrunn av prisendringer hos våre leverandører.

Hvis du finner noter billigere hos en annen leverandør, tar vi gjerne utfordringen med å gi et like godt tilbud.

Se ellers vår informasjon om priser og rabatter.