Handlevogn Handlevogn

Klikk her for å få e-postnyhetsbrev med kornyheter fra oss.

Navn

Spørsmål og svar

Hvor mange noter må man kjøpe? Er det et minsteantall?

Norsk Korsenter opererer ikke med minsteantall på kjøp av noter, men vanligvis selges kornoter i korantall, hvor det nøyaktige antallet avhenger av størrelsen på koret.
Enkelte andre noteforretninger har krav om minimumsantall ved kjøp av kornoter, i mange tilfeller 10 eller 20 eksemplarer. Dette er et resultat av utstrakt ulovlig kopiering, og enkelte forlag og forretninger forsøker å kompensere for dette ved kun å selge kornoter i større antall. Vi har imidlertid ingen slik begrensning da det bl.a. diskriminerer mindre grupper, f.eks. kvartetter, og kor som ønsker å supplere med nye noter til nye medlemmer.

Vi har altså ingen minsteantall, men kornoter selges likevel ordinært ikke i små antall, men i korantall hvor det nøyaktige antallet avhenger av størrelsen på koret. Unntak fra dette kan være eksemplarer til supplering, til vurdering, til små ensembler og dommereksemplarer ifm konkurranser.

Vi gjør oppmerksom på at noen av våre leverandører har antallsbegrensninger. Vi forsøker å unngå at slike regler påvirker våre kunder, men avhengig av utgivelsen er vi i enkelte tilfeller nødt til å følge disse antallsbegrensningene.

Vær oppmerksom på at kornoter ordinært ikke selges som enkelteksemplarer. Ved bestilling av ett eksemplar leverer vi et sladdet, gratis prøveeksemplar pr e-post da dette gir en raskere, rimeligere og mer effektiv ekspedering av eksemplarer til vurdering. Dette vil for det meste gjelde kortere noteutgivelser, ikke større verk og samlinger, og heller ikke bøker, CD-er eller andre produkter som ikke er noter.