Handlevogn Handlevogn

Klikk her for å få e-postnyhetsbrev med kornyheter fra oss.

Navn

Spørsmål og svar

Hva er forklaringen på faguttrykkene brukt på korsenteret.no?

Vi benytter en del faguttrykk på våre nettsider. Her finner du forklaringer på de vanligste.
A cappella – uten akkompagnement

SATB, SAB, SSAA, TTBB – angir besetningen. S står for sopran, A for alt, T for tenor og B for bass. SATB er altså blandakor, SSAA damekor osv. Det er ikke alltid at dette angir antall stemmer eller eventuell akkompagnement. En note kan for eksempel være anført med SATB, mens den egentlige besetningen kan være SSATTB med piano. Besetningen som vi har skrevet inn i kommentarfeltet for hver note er så nøyaktig som mulig, slik at hvis det for eksempel står SSAA a cappella, skal det kun være to sopran- og to altstemmer uten stemmedelinger. B-en i SAB står ordinært for baryton, ikke bass. En barytonstemme går verken like høyt som en tenor eller like lavt som en bass.

Div – delte stemmer (forkortelse for divisi). Dette står etter besetningen, for eksempel SATB div. Dette betyr at stemmene deler seg, men det angir ikke hvor mange av stemme som deles, og heller ikke hvor mange stemmer de deles i. Dette brukes mest når stemmene deles, men kun i korte partier, ikke gjennom hele stykket.

Akkompagnement – instrumentledsagelse som kan være alt fra ett instrument, f.eks. piano, til et større antall instrumenter, f.eks. band. Vi har benyttet betegnelsen "med akkompagnement" der hvor man kan velge instrumentbesetningen selv. Mange av disse notene er notert med utskrevet pianostemme og besifring eller bare besifring. Der hvor komponisten eller arrangøren har angitt et bestemt akkompagnement har vi notert dette.

Partitur (engelsk: score, tysk: Partitur) – brukes vanligvis om fullt partitur. Et fullt partitur er en note som inneholder alle stemmene til et verk, dvs. korstemmene, alle akkompagnementsstemmene, og solostemmene. Et partitur brukes av dirigenten. Til mange større verk finnes det også lomme- eller studiepartiturer som er partiturer i mindre format for at de skal være lettere og mindre. Ordet partitur kan også brukes om en note uavhengig av om det f.eks. er et fullt partitur, klaveruttog eller korpartitur.

Klaveruttog (også kalt klaverutdrag) (engelsk: vocal score, tysk: Klavierauszug) – note med en pianoreduksjon av orkestersatsen i tillegg til korsatsene. Klaverstemmen brukes til innøving, men kan også benyttes til fremføring hvis man ikke har anledning til å bruke et orkester. Eventuelle solostemmer vil være inkludert i et klaveruttog. Merk at klaveruttog på engelsk kalles vocal score, noe som ikke må forveksles med det norske ordet vokalpartitur som betyr korpartitur.

Korpartitur (også kalt vokalpartitur) (engelsk: choral score, tysk: Chorpartitur) – inneholder kun korstemmene. Enkelte ganger er stikknoter inkludert slik at sangeren lettere kan orientere seg og finne tonen ved en innsats etter et instrumentalparti.


Ta gjerne kontakt med oss hvis det er andre ord eller uttrykk som du ønsker forklaring på.