Handlevogn Handlevogn

Klikk her for å få e-postnyhetsbrev med kornyheter fra oss.

Navn

Ny tjeneste for deg som skriver for kor

Ønsker du faglig feedback på noe du har skrevet for kor? Norsk Musikforlag lanserer en ny tjeneste for komponister og arrangører av kormusikk.

Tjenesten er åpen for alle men er først og fremst tenkt for deg som er hobbykomponist eller har liten erfaring med å skrive for kor. Når du sender inn notene (og eventuelt lydfil) kan du velge om du vil ha en skriftlig tilbakemelding eller en gjennomgang med konsulenten via Skype (varighet 45 minutter). Tilbakemeldingen består av en helhetsvurdering av både musikalsk innhold (form, harmoni, forholdet tekst/musikk m.m.) og praktisk egnethet for kor (stemmeomfang, sangbarhet, notasjon osv.).

Noter: må være i PDF-format.

Lydfil: kan være MIDI eller opptak fra øving/konsert, eller som musicxml-fil eksportert fra et noteskriveprogram.

Svar: får du innen 4 uker.

Pris: kr 750,- for enten skriftlig tilbakemelding eller Skype-samtale, faktureres når tjenesten er levert.

Tjenesten utføres av forlagsmedarbeider i Norsk Musikforlag Andrew Smith, som selv er komponist og har lang erfaring fra korfeltet.

Ønsker du å benytte deg av tjenesten eller har spørsmål, ta kontakt med Andrew på andrew.smith@korsenteret.no.

Vi gjør oppmerksom på at innsendte verk ikke automatisk vil bli vurdert for utgivelse.